Trần Thị Cẩm Tú

Trần Thị Cẩm Tú

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0946265201

Email: ttctu@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Di truyền và chọn giống cây nông nghiệp
- Các môn tham gia giảng dạy: Di truyền thực vật, Sinh học phân tử, Chọn giống và sản xuất giống cây trồng, Kỹ thuật trồng cây lương thực
Nhân sự Khoa NNTN & MT