Lê Diễm Kiều

Lê Diễm Kiều

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0855559098

Email: ldkieu@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Khoa học Môi trường
- Các môn tham gia giảng dạy: Sinh thái học, Sinh thái môi trường ứng dụng; Bảo tồn đa dạng sinh học

Nghiên cứu khoa học

Vui lòng xem tại đây

Nhân sự Khoa NNTN & MT