Các bạn nông học thu thành quả ban đầu(17/10/2023)181


Sinh viên ngành Nông học sớm mai ra vườn chăm rau, đo đạt kết quả... tại khu vườn thực nghiệm xịn sò của Trường.
Thành quả ban đầu của các môn thực nghiệm học kỳ 1 năm học 23-24
Tin tức liên quan