Sinh viên Quản lý đất đai học tập gắn với thực tế(13/08/2023)205


Sau thời gian thực tập cơ sở tại các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, các phòng trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường, các Công ty về Khảo sát Tư vấn Thuyết kế, xây dựng...Sinh viên năm thứ 3, ngành Quản lý đất đai, trường Đại học Đồng Tháp tổ chức buổi báo cáo "Những bài học từ thực tế" để báo cáo lại những kiến thức, kỹ năng đã học được.

Sinh viên được nhận được những nhận xét, góp ý của các thầy  cô bộ môn để lần thực tập sau đạt kết quả tốt hơn. Cũng trong buổi báo cáo này, thay mặt Nhà trường, bộ môn cũng chi tiền hỗ trợ thực tập cho sinh viên. 

Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo gắn kết với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Tin tức liên quan