Lê Thị Trúc Phương

Lê Thị Trúc Phương

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0984230900

Email: lttphuong@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Bảo vệ thực vật
- Các môn tham gia giảng dạy: Bệnh cây trồng, IPM, cây công nghiệp dài ngày
Nhân sự Khoa NNTN & MT