Phạm Thế Hùng

Phạm Thế Hùng

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật

Điện thoại: 0938612775

Email: pthung@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Hệ thống thông tin địa lý
- Các môn tham gia giảng dạy: Bản đồ học đại cương, Kỹ thuật bản đồ địa chính, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (dùng cho sinh viên ngành Quản lý đất đai), Hệ thống thông tin địa lý, Viễn thám ứng dụng, Hệ thống định vị toàn cầu GPS.
Nhân sự Khoa NNTN & MT