Đoàn thanh niên

HỘI THI NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2022- 2023

HỘI THI NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2022- 2023 (28/11/2022)

Khoa NN & TNMT gặp gỡ Tân sinh viên năm học 2021- 2022 – Nơi hội ngộ chia sẻ và đồng hành

http://doanthanhnien.dthu.edu.vn/view.aspx?id_p=2356&parent=21&fbclid=IwAR0C8JVKXiuew35R7pwTBxNQ3jMry15NoxVHjdPDqqw0ALHAOyl_PMElvUg (30/11/2021)

Đoàn thanh niên- Số tay sức khỏe Covid-19

Sổ tay được thực hiện dưới sự cô vấn chuyên môn của các giảng viên liên ngành (07/09/2021)