Khoa Nông nghiệp, Tài nguyên môi trường - Trường ĐH Đồng Tháp

Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu Phường 6 Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3881624

Fax: (0277) 388 1713