HỘI THI NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2023- 2024(19/01/2024)147


Nhằm tạo không khí học tập năng động, sôi nổi trong sinh viên, góp phần rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên các ngành đào tạo thuộc Khoa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả; góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Khoa và Trường. Tạo điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các sinh viên trong Khoa, phát hiện, tuyên dương và bồi dưỡng kịp thời những sinh viên giỏi nghiệp vụ nghề nghiệp. Tăng cường các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ chuyên ngành và các kỹ năng cần thiết chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai. Ngày 17/01/2024, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường tổ chức Hội thi Nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2023 – 2024.

Các dự án và ý tưởng dự thi năm nay:

1

Đội thi ĐHNH21A

Khởi nghiệp với rau hữu cơ

2

Đội thi ĐHQLTNMT23A

Tái sử dụng chất thải hữu cơ

3

Đội thi ĐHKHMT23A

Con người với môi trường

4

Đội thi ĐHQLĐĐ23A

Tình đất tình người

5

Đội thi ĐHNTTS23A

Bể cá cảnh mini - giúp bạn gần gũi hơn với thiên nhiên

6

Đội thi ĐHNH23A

1. Sản xuất xà phòng sinh học (hương nghệ, lá dứa, mướp, khổ qua...)
2. Mô hình kết hợp nuôi cá và trồng rau theo hướng hữu cơ


Phần thi của các đội./.

 

Tin tức liên quan