Chương trình đào tạo ngành Nông học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục(30/09/2023)100


Chương trình đào tạo chính quy, trình độ đại học ngành Nông học của ĐH Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Tin tức liên quan