Phan Văn Tuấn

Phan Văn Tuấn

Chức vụ: Quản lý sinh viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0914.033.098 - 0987.033.098 - 0901.033.098

Email: pvtuan@dthu.edu.vn

Phan Văn Tuấn- Lý lịch khoa học kèm theo.pdf
- Chuyên ngành nghiên cứu: Hoạt động trải nghiệm, kỹ năng mềm và quản lý giáo dục.
- Các môn tham gia giảng dạy:
- Hình thành và phát triển kỹ năng mềm
- Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học
- Kỹ năng khởi nghiệp; Kỹ năng tìm kiếm việc làm.
- Chuyên đề: Nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học; Hướng dẫn sử dụng Microsoft Photo Story để tạo câu chuyện hình ảnh; Tổ chức hoạt động trải nghiệm, khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông; Hướng dẫn học sinh tham gia hội thi KHKT và Sáng tạo TTN; Xây dựng mô hình Trường học gắn với thực tế địa phương; Hướng dẫn thực hiện mô hình Trường học gắn với thực tiễn địa phương; Phương pháp giáo dục hành động (Dự án Windy).
- Kỹ năng cơ bản cho sinh viên và học sinh: Kỹ năng quản lý bản thân; Kỹ năng tự học; Kỹ năng giao tiếp và tạo lập quan hệ; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng lắng nghe; Kỹ năng tranh biện; Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Nhân sự Khoa NNTN & MT