Bộ môn Khoa học môi trường

SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ CHUYÊN NGÀNH HÈ 2021-2022

SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ CHUYÊN NGÀNH HÈ 2021-2022 (06/10/2022)

Trắc nghiệm kiểm soát ô nhiễm

Trắc nghiệm kiểm soát ô nhiễm (24/08/2022)

Sinh viên Khoa học môi trường khoá 2019 tìm hiểu thực tế

Sinh viên Khoa học môi trường khoá 2019 tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải (06/05/2022)

Giới thiệu bộ môn Khoa học Môi Trường

Giới thiệu bộ môn Khoa học Môi Trường (06/09/2021)