Bộ môn Khoa học môi trường và Quản lý tài nguyên Môi trường

Lớp Quản lý TNMT23 thực tế học phần Tài nguyên thiên nhiên

Lớp Quản lý TNMT23 thực tế học phần Tài nguyên thiên nhiên (17/01/2024)

SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ CHUYÊN NGÀNH HÈ 2021-2022

SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ CHUYÊN NGÀNH HÈ 2021-2022 (06/10/2022)

Trắc nghiệm kiểm soát ô nhiễm

Trắc nghiệm kiểm soát ô nhiễm (24/08/2022)

Sinh viên Khoa học môi trường khoá 2019 tìm hiểu thực tế

Sinh viên Khoa học môi trường khoá 2019 tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải (06/05/2022)

Giới thiệu bộ môn Khoa học Môi Trường và Quản lý Tài nguyên Môi trường

Giới thiệu bộ môn Khoa học Môi Trường và QLTNMT (06/09/2021)