Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0976225923

Email: ntthuy@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Dinh dưỡng thức ăn Thủy sản, MIễn dịch học Thủy sản, Kinh tế Thủy sản
- Các môn tham gia giảng dạy: Dinh dưỡng thức ăn Thủy sản, MIễn dịch học Thủy sản, Kinh tế Thủy sản

Nghiên cứu khoa học
Xem link đính kèm
Nhân sự Khoa NNTN & MT