Các dự án

Bộ môn nông học đạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

Bộ môn nông học đạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2022 (26/11/2022)

Sản phẩm chế biến đông trùng hạ thảo của các bạn sinh viên nông học ĐH Đồng Tháp

Sản phẩm chế biến đông trùng hạ thảo của các bạn sinh viên nông học ĐH Đồng Tháp (09/08/2022)

Sinh viên nông học tiếp cận công nghệ cao

Sinh viên nông học tiếp cận công nghệ cao (03/08/2022)

Tháng hành động Nói không với nhựa dùng một lần

Tháng hành động Nói không với nhựa dùng một lần (03/11/2021)

Họp trực tuyến Hội đồng tư vấn đề tài tham gia xét giải thưởng khoa học và công nghệ

tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng tư vấn đề tài tham gia xét giải thưởng khoa học và công nghệ (26/09/2021)

Dự án ứng dụng đất ngập nước để xử lý nước thải nuôi ếch

Dự án ứng dụng đất ngập nước để xử lý nước thải nuôi ếch (08/09/2021)