Hội thảo Khoa học năm 2023(23/10/2023)267


Ngày 21/10/2023 đã diễn ra Hội thảo Khoa học chủ đề "Khoa học Tự nhiên, Nông nghiệp, Môi trường: những tiến bộ gần đây". Ban tổ chức đã nhận được bài báo cáo khoa học từ các nhà khoa học trong và ngoài trường, đặc biệt là có các nghiên cứu có sự tham gia của các bạn sinh viên.


Cô trò khoa NN và TNMT tham gia hội thảo

Tiểu ban Nông nghiệp và Môi Trường
Tin tức liên quan