Nguyễn Hồ

Nguyễn Hồ

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0984936836

Email: nguyenho@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Địa lý tự nhiên tổng hợp; Ứng dụng Viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên; Tác động của biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.
- Các môn tham gia giảng dạy: Địa lý tự nhiên đại cương, Khí tượng thủy văn, Cảnh quan.

Nghiên cứu khoa học
xem chi tiết tại đây
Nhân sự Khoa NNTN & MT