Sản phẩm chế biến đông trùng hạ thảo của các bạn sinh viên nông học ĐH Đồng Tháp(09/08/2022)241


Là kỹ sư nông nghiệp hiện đại thì không chỉ biết nuôi trồng, các bạn sinh viên nông học ĐH Đồng Tháp còn biết chế biến để nâng tầm giá trị nông sản nửa. Và đây là nấm đông trùng hạ thảo sấy khô bằng phương pháp sấy thăng hoa, sản phẩm của các bạn sinh viên nông học DThU nhà mình.


Tin tức liên quan