Chị Trần Bích Nhẫn(04/04/2023)121


Chức vụ: Phó Phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

Đơn vị công tác: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu
Gửi các bạn sinh viên ngành Quản lý đất đai thân mến! Đất đai là nguồn tài nguyên quý của đất nước vì thế việc Quản lý đất đai sẽ có những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hệ sinh thái trên cạn. Nếu quản lý không tốt thì đất sẽ bị khai thác bừa bãi và sử dụng không đúng mục đích dẫn đến phá vỡ sự cân bằng tự nhiên, suy giảm hoặc giảm năng suất sử dụng đất. Thấy được tầm quan trọng của ngành học các bạn cần có mục tiêu và định hướng rõ ràng trong quá trình học tập phải nắm thật rõ các kiến thức, kỹ năng chuyên môn để áp dụng vào thực tế công tác nhanh và đúng đắn nhằm hướng đến mục đích tham mưu, xử lý các vấn đề về đất đai theo quan điểm khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên đất hiệu quả và bền vững trong tương lai. 

Tin tức liên quan