Báo cáo ứng dụng Machine learning trong công tác an toàn lao động(24/03/2023)143


Sinh viên khoa học môi trường ĐH Đồng tháp tham dự buổi báo cáo ứng dụng Machine learning trong công tác an toàn lao động. Trong ảnh các bạn đang huấn luyện mô hình tự động nhận biết công cụ, dụng cụ mà người lao động đang sử dụng.
Tin tức liên quan