Sinh viên ngành Khoa học môi trường tham quan học tập thực tế

02/12/2022
02.20 PM
Đại học Đồng Tháp
79

Sinh viên ngành Khoa học môi trường tham quan học tập thực tế ở Nhà máy xử lý nước thải của Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
Tin bài: LDK & PVT


Tin tức liên quan