Sinh viên ngành Khoa học môi trường tham quan học tập thực tế(02/12/2022)134


Sinh viên ngành Khoa học môi trường tham quan học tập thực tế ở Nhà máy xử lý nước thải của Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
Tin bài: LDK & PVT


Tin tức liên quan