Bộ môn nông học đạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo(26/11/2022)181


"Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng nấm Đông Trùng Hạ Thảo" của nhóm tác giả: Nguyễn Pha Ly, Võ Duy Hoàng, Lê Mỹ Duyên đã đạt giải khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp.
Tin tức liên quan