SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ CHUYÊN NGÀNH HÈ 2021-2022(06/10/2022)227


Sinh viên ngành Khoa học môi trường khóa 2021 trường Đại học Đồng Tháp được trải nghiệm thực tế hè ở Sở Tài nguyên và Môi trường vào trong mùa hè năm 2021-2022. 

Các bạn sinh viện được tiếp cận sớm với những công việc thực tế, những trải nghiệm thú vị.

Tin tức liên quan