SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ CHUYÊN NGÀNH HÈ 2021-2022

06/10/2022
03.37 PM
Đại học Đồng Tháp
112

Sinh viên ngành Khoa học môi trường khóa 2021 trường Đại học Đồng Tháp được trải nghiệm thực tế hè ở Sở Tài nguyên và Môi trường vào trong mùa hè năm 2021-2022. 

Các bạn sinh viện được tiếp cận sớm với những công việc thực tế, những trải nghiệm thú vị.

Tin tức liên quan