Gala truyền thống ngành Quản lý đất đai

06/10/2022
03.16 PM
Đại học Đồng Tháp
66

Chương trình 77 năm truyền thống ngành QLĐĐ (3/10/1945 -3/10/2022) kết hợp đón tân SV2022 của Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp
Tin tức liên quan