Sinh viên thuỷ sản cần nuôi tôm giỏi(22/08/2022)188


Các bạn sinh viên có biết ngày 21 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4157/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm Việt Nam giai đoạn 2020-2025. Các bạn tân sinh viên thuỷ sản, bạn nào còn chưa rõ mình cần phải học gì thì xem file đính kèm nha.
Tin tức liên quan