Nuôi trồng thủy sản 19 Thực tập giáo trình cơ sở(09/08/2022)176


Chuyến thực tập nhằm củng cố và hệ thống hóa kiến thức lý thuyết các môn học cơ sở ngành trong chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản, giúp sinh viên hệ thống kiến thức và liên hệ thực tiễn các môn Quản lý chất lượng nước trong NTTS, Ngư loại và động vật có xương sống ở nước, Động vật không xương sống ở nước, Thực vật nước và Sinh thái thủy sinh vật thủy sản... ở các thủy vực nước ngọt, nước lợ và mặn.
Một nhóm sinh viên lớp Nuôi trồng thủy sản 19 ĐH Đồng Tháp, đang thu mẫu sinh vật ở khu vực biển Mũi Nai, Hà Tiên.


Ngoài ra trong đợt thực tập này các bạn còn được đi thu mẫu tại Trung tâm giống thủy sản Ba Hòn, chợ Kiên Lương và các ao nuôi tôm cá, bãi triều xung quanh khu vực Kiên Lương.
Tin tức liên quan