Chương trình đào tạo chính quy, trình độ đại học ngành Khoa học Môi trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

29/07/2022
02.16 PM
Đại học Đồng Tháp
404

Chương trình đào tạo chính quy, trình độ đại học ngành Khoa học Môi trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 28/7/2022 Chương trình đào tạo ngành Khoa học Môi trường chính thức nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng

Tin tức liên quan