Cô Ngô Thạch Thảo Ly hoàn tất bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

01/07/2022
08.37 PM
Đại học Đồng Tháp
140


Ngày  30/6/2022 Cô Ngô Thạch Thảo Ly, Bộ môn Quản lý đất đai đã hoàn tất bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Đề tài: Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Tin tức liên quan