Sinh viên Khoa học môi trường khoá 2019 tìm hiểu thực tế(06/05/2022)409Sinh viên Khoa học môi trường khoá 2019 tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản. Buổi sáng ngày 5/5/2019, các bạn sinh viên lớp khoa học môi trường 2019 của ĐH Đồng Tháp đang miệt mài tìm hiểu công nghệ xử lý nước thải thuỷ sản tiên tiến của một doanh nghiệp tại TP. Sa Đéc.

Tin tức liên quan