Ngành Khoa học môi trường trường Đại học Đồng Tháp đạt chứng nhận chất lượng

04/04/2022
10.11 AM
Đại học Đồng Tháp
127

Chúc mừng chương trình ngành Khoa học môi trường thuộc khoa Nông nghiệp và tài nguyên môi trường, trường Đại học Đồng Tháp đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành
Tin tức liên quan