Họp trực tuyến Hội đồng tư vấn đề tài tham gia xét giải thưởng khoa học và công nghệ(26/09/2021)324Sáng ngày 23 tháng 09 năm 2021, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng tư vấn đề tài tham gia xét giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ dành cho sinh viên năm 2021 và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 23 năm 2021 - Tên đề tài: “Khảo sát ảnh hưởng của hoạt chất Butachlor đến sự sinh trưởng của cây đậu xanh (Vigna radiata), cây rau muống (Ipomoea aquatica)”
- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học tự nhiên
- Chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học môi trường
- Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thùy Trang, Nữ.
- Chuyên ngành: Khoa học môi trường
- Người hướng dẫn chính: TS. Hà Danh Đức
Hội đồng đánh giá cao về tính thực tế và khả năng ứng dụng của đề tài, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo. Dừng đến trường chứ không dừng học tập, nghiên cứu.
Tin tức liên quan