CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN(16/09/2021)481


Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp thường xuyên kết nối với các công ty, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo; thực tập nghề; định hướng nghề nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm trong quá trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản.

Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ cao. Đây là ngành học mang lại cơ hội việc làm hấp dẫn cũng như cơ hội khởi nghiệp kinh doanh cho các bạn trẻ. 

Trong quá trình học tại Trường, sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên môn về sản xuất giống và nuôi trồng các loài thủy sản, quản lý môi trường và sức khỏe động vật thủy sản; bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý hoạt động thủy hải sản, bệnh học thủy sản… Ngoài ra, Nhà trường đã kết nối với các công ty, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất thủy sản hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo; tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở trong quá trình thực tập nghề; định hướng nghề nghiệp và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm trong quá trình đào tạo. 

Trong đó, Công ty cổ phần UV là một trong những đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường trong lĩnh vực đào tạo, hỗ trợ sinh viên thực tập, nghiên cứu khoa học và tuyển dụng sinh viên chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản sau khi tốt nghiệp.

Hiện tại, Công ty cổ phần UV vừa đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất các chế phẩm sinh học công nghệ cao trong Nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi thú y. Để hiểu rõ hơn về công ty và lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, mời các em sinh viên xem clip giới thiệu của công ty cổ phần UV dưới đây.

Tin tức liên quan