Giới thiệu bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản(04/09/2021)814


1. BỘ MÔN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN / 

 

Giới thiệu bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản / 

Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản được thành lập từ tháng 3 năm 2009, trực thuộc Khoa Sinh học. Đến tháng 7 năm 2013, Bộ môn được chuyển về dưới sự quản lý của Khoa Tài nguyên và Môi trường. Đến tháng 4 năm 2018 thành khoa Kỹ thuật công nghệ. Đến tháng 11 năm 2020 thuộc khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường.

Chức năng chính của Bộ môn là tham gia quản lý, giảng dạy, đào tạo sinh viên ngành Nuôi trồng Thủy sản, trình độ đại học. Đồng thời, để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, Bộ môn tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng; sinh hoạt học thuật. Bộ môn và hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh, các đơn vị nghiên cứu về thủy sản trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, cũng như giới thiệu việc làm cho kỹ sư NTTS.

Về nhân sự, hiện tại Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản có tổng cộng 07 viên chức, giảng viên đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và làm kinh tế trong nhiều lĩnh vực về thủy sản. Về trình độ, Bộ môn hiện có 02 nghiên cứu sinh, 05 thạc sĩ. Cụ thể:

In terms of staff, the Department of Aquaculture currently has a total of 07 officials and lecturers who have extensive experience in lecturing, scientific research and business in fisheries. In terms of qualifications, the Department of Aquaculture has 03 PhD, 04 masters, as follow:

ThS. CVC. Nguyễn Hữu Tân, Trưởng Bộ môn/ MSc.senior lecturer. Nguyen Huu Tan, head of Department

TS. Nguyễn Thị Hồng Nho/ PhD Nguyen Thi Hong Nho

TS. Nguyễn Thị Thủy/PhD Nguyen Thi Thuy

TS. Nguyễn Anh Thoại/ PhD Nguyen Anh Thoai

ThS. Nguyễn Gia Hiển/ MSc Nguyen Gia Hien

ThS. Nguyễn Thị Thành/ MSc Nguyen Thi Thanh

ThS. Trần Đạt Huy/ MSc Tran Dat Huy

Về cơ sở vật chất của Bộ môn để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học đang từng bước được trang bị, bao gồm: khu sản xuất thực nghiệm nuôi trồng thuỷ sản, hệ thống bể để nghiên cứu và thực hành, đồng thời liên kết với các cơ sở nuôi trồng thủy sản, các doanh nghiệp thuỷ sản trong và ngoài tỉnh để hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu.

 

Tin tức liên quan