Khoa Nông nghiệp và tài nguyên môi trường đào tạo 4 ngành rất hot hiện nay.

02/09/2021
10.23 AM
Đại học Đồng Tháp
243


Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 theo kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ); tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của ĐHQG TP.HCM
Khoa Nông nghiệp và tài nguyên môi trường đào tạo 4 ngành rất hot hiện nay.
19- Khoa học môi trường.
20- Nông học
21- Nuôi trồng thủy sản
24- Quản lý đất đai
Link thông tin chi tiết kèm theo: https://drive.google.com/drive/folders/1lHiKmCUoLtSVfX0MZcQojapzv4pIpFLU?usp=sharing
Tin tức liên quan