HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN NĂM 2017(29/03/2021)639


Năm học 2017 - 2018, nhà trường tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh dành cho các lớp không chuyên.

Hội thi diễn ra 2 đêm 19 - 20 / 04 / 2017 tại Hội trường H1.

Giải nhất thuộc về các lớp Đại học Tiếng Trung Quốc - Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tin tức liên quan