Kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp(05/06/2020)434


áng ngày 04/6, đoàn công tác Công đoàn Giáo dục Việt Nam (GDVN) đã đến làm việc, kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp do TS. Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam làm trưởng đoàn.Chương trình làm việc

Trong chương trình làm việc, ThS. Trần Văn Phúc - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Trường với các nội dung: kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XV và 07 chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn GDVN nửa nhiệm kỳ 2018-2023; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp từ năm 2018-2019 đến thời điểm kiểm tra; Công tác chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Trường… mối quan hệ giữa Công đoàn với Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường; vai trò của Công đoàn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường; Công tác thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính tài chính Công đoàn năm 2019; các loại hồ sơ sổ sách.

PGS,TS. Phạm Minh Giản - Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ,

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp phát biểu

Đại diện lãnh đạo Nhà trường, PGS,TS. Phạm Minh Giản - Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp đã phát biểu: Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội luôn luôn song hành với Ban giám hiệu trong các hoạt động của Nhà trường, thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết và phối hợp nhất quán trong công tác chuyên môn và công tác đoàn thể dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Trường Đại học Đồng Tháp. Hi vọng trong thời gian tới, Công đoàn Trường sẽ phát huy tiềm năng có sẵn, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động để Công đoàn phát triển, là tổ chức tin cậy chăm lo cho công đoàn viên nói riêng và góp phần phát triển Nhà trường nói chung.

TS. Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch Công đoàn GDVN 

thông tin về kết quả kiểm tra

TS. Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông tin về kết quả kiểm tra: Qua chương trình làm việc nghiêm túc, cầu thị của Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn đối với sự phát triển chung của Nhà trường. Nhiều hoạt động, cách làm đổi mới thiết thực, công khai minh bạch, chăm lo, giúp đỡ, chia sẻ với đời sống công đoàn viên, thực hiện tốt chức năng, cùng chăm lo quản lý với Nhà trường. Tuy nhiên, cần điều chỉnh, sáng tạo, tìm kiếm những giải pháp hoạt động phù hợp và chuẩn hóa các quy định hoạt động Công đoàn trong việc lưu trữ, tập hợp các loại văn bản hướng dẫn để đối chiếu khi cần thiết tạo sự gắn kết trong hoạt động chuyên môn, cũng như hoạt động đoàn thể.

Tặng Bằng khen cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trong chương trình, Ban chấp hành Công đoàn GDVN đã tặng Bằng khen cho 02 cá nhân Trường Đại học Đồng Tháp đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Thanh Nguyên

Tin tức liên quan