Các dự án

Tháng hành động Nói không với nhựa dùng một lần

Tháng hành động Nói không với nhựa dùng một lần (03/11/2021)

Họp trực tuyến Hội đồng tư vấn đề tài tham gia xét giải thưởng khoa học và công nghệ

tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng tư vấn đề tài tham gia xét giải thưởng khoa học và công nghệ (26/09/2021)

Dự án ứng dụng đất ngập nước để xử lý nước thải nuôi ếch

Dự án ứng dụng đất ngập nước để xử lý nước thải nuôi ếch (08/09/2021)