Trần Đạt Huy

Trần Đạt Huy

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0972717568

Email: tdhuy@dthu.edu.vn

Chuyên ngành nghiên cứu: Dinh dưỡng thức ăn Thủy sản, MIễn dịch học Thủy sản, Kinh tế Thủy sản
Các môn tham gia giảng dạy: Dinh dưỡng thức ăn Thủy sản, MIễn dịch học Thủy sản, Kinh tế Thủy sản
Nhân sự Khoa NNTN & MT