Bùi Minh Triết

Bùi Minh Triết

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0364511943

Email: bmtriet@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Công nghệ môi trường và nhiên liệu sinh học
- Các môn tham gia giảng dạy: Mô hình hóa môi trường; Quản lý và xử lý chất thải rắn; Quản lý chất thải hữu cơ; Kỹ thuật xử lý nước thải.
Nhân sự Khoa NNTN & MT