Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0939001230

Email: ntphuong@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Khoa học đất, Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường
- Các môn tham gia giảng dạy: Môi trường và Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Bạc màu, Phì nhiêu, Quản lý và sử dụng đất nông nghiệp bền vững, Quản lý đất đai thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu, Đánh giá chất lượng đất đai và bảo tồn tài nguyên đất

Nghiên cứu khoa học

Vui lòng xem tại đây

Nhân sự Khoa NNTN & MT