Nguyễn Hữu Tân

Nguyễn Hữu Tân

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Thạc sĩ khoa học

Điện thoại: 0918491663

Email: nhtan@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Nghiên cứu về sản xuất giống, Nuôi thương phẩm và Phòng trị bệnh trong Nuôi trồng Thủy sản.
- Các môn tham gia giảng dạy: Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản; Bệnh cá; Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản; Kỹ thuật nuôi giáp xác; Kỹ thuật nuôi trồng rong biển; Miễn dịch học ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản; Phòng và chữa bệnh do ký sinh trùng ở động vật thủy sản; Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên; Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt; Nhập môn hệ thống nông nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Vui lòng xem tại đây

Nhân sự Khoa NNTN & MT