Nguyễn Hữu Long

Nguyễn Hữu Long

Chức vụ: Cán bộ giảng dạy

Học vị: Thạc sĩ khoa học

Điện thoại: 0918855720

Email: nhlong@dthu.edu.vn

- Chuyên ngành nghiên cứu: Trắc địa bản đồ, Quản lý đất đai
- Các môn tham gia giảng dạy: Trắc địa bản đồ, đo đạc địa chính, đo đạc công trình, quy hoạch đô thị - nông thôn, ứng dụng các phần mềm AutoCad, MicroStation, MapInfo trong chuyên ngành quản lý đất đai.
Nhân sự Khoa NNTN & MT