Phạm Quốc Nguyên

Phạm Quốc Nguyên

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0983254777

Email: pqnguyen@dthu.edu.vn

- Quản lý Khoa...
- Chuyên ngành nghiên cứu: Môi trường
- Các môn tham gia giảng dạy: Môi trường đất và nước, Tin học môi trường, Đánh giá tác động môi trường

Nghiên cứu khoa học

Xem link đính kèm

Đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện
TTTên đề tàiTham giaCấpNăm thực hiện/Năm nghiệm thu
1Nghiên cứu độc tính của cypermethrin và alpha-cypermethrin lên cá rô đồng (Anabas testudineus) giốngChủ nhiệmĐề tài KH&CN cấp Bộ2008-2009
2Tìm một số cách bắt ong mật Apis cerana trong cột điện và quy trình nuôi bằng vật liệu địa phương huyện Châu Thành-Đồng ThápChủ nhiệmĐề tài cấp Trường2010
3Khảo sát diễn biến nồng độ H2S, nhiệt độ và pH trong ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypopthalmus) thâm canhChủ nhiệmĐề tài cấp Trường2011
4Nghiên cứu hàm lượng đạm nitrite, nitrate trong nước ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canhThành viênĐề tài cấp Trường2011
5Ảnh hưởng tổng đạm amon lên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cỡ giống ở các giá trị pH khác nhauChủ nhiệmĐề tài cấp Trường2014
6Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nuôi ếch của bèo tai tượngThành viênĐề tài cấp Trường2021-2022

Bài báo khoa học đã công bố

1. Pham Quoc Nguyen, Nguyen Van Cong, Nguyen Van Be (2008). “Sedimentation In Pangasianodon hypophthalmus pond and its potential uses in agriculture in the Mekong Delta, Viet Nam” Catfish aquaculture in Asia at Can Tho University Can Tho city, Viet Nam December 5-7, 2008. Catfish aquaculture in Asia at Can Tho University Can Tho city, Viet Nam December 5-7, 2008.

2. Phạm Quốc Nguyên, Phan Trung Hiếu, Nguyễn Văn Công, Trường Quốc Phú (2012), “Ảnh hưởng của độc tính H2S lên cá Tra (Pangasianodon hypopthalmus) (cỡ giống). Tạp chí Khoa học Giáo dục, số đặc biệt-Phần khoa học và công nghệ. ISSN 2354 0753.

3. Phạm Quốc Nguyên, Lê Hồng Y, Trương Quốc Phú và Nguyễn Văn Công (2014), “Ảnh hưởng của pH lên độc tính của tổng đạm amôn trong nước đối với cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) cỡ giống”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 30b (2014): 64-71. ISSN: 1859-2333.

4. Phạm Quốc Nguyên (2013). “Diễn biến một số chỉ tiêu chất lượng nước trong ao nuôi cá Tra (Pangasianodon hypopthalmus)”, Bài báo kỷ yếu Hội nghị khoa học Môi trường Tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường: 34 (2014): 128-136.

5. Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công (2015), “Ảnh hưởng của tổng đạm amôn lên sinh trưởng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)”, Tạp chí khoa học Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM. Phần khoa học tự nhiên và công nghệ. Số 5(70) 2015. ISSN: 1859-3100.

6. Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Văn Bé và Nguyễn Văn Công. (2014, “)Xác định số lượng, chất lượng bùn đáy ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và sử dụng trong canh tác rau”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường: 35 (2014): 78-89. ISSN: 1859-2333.

7. Phạm Quốc Nguyên, Đoàn Chí Linh, Trương Quốc Phú và Nguyễn Văn Công (2015), “Đánh giá khả năng loại bỏ chất ô nhiễm ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bằng lục bình (Eichhornia crassipes) trên mô hình đất ngập nước dòng chảy mặt”, Tạp̣ chı́ Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2015): 58-70. ISSN: 1859-2333.

8. Lê Diễm Kiều, Phạm Quốc Nguyên, Trần Thị Huỳnh Như và Ngô Thụy Diễm Trang (2015), “Diễn biến thành phần đạm của nước thải ao nuôi thâm canh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) trong điều kiện thủy canh cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)”, Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2015): 80-87. ISSN: 1859-2333.

9. Nguyen Van Cong, Pham Quoc Nguyen and Le Hong Y (2013), “Acute toxicity of toal ammonia on fingerling catfish (Pangasianodon hypophthalmus)”. Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế: Asian-Pacific Aquaculture 2013 December 10-13 Ho Chi Minh City, Viet Nam.

10. Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phạm Quốc Nguyên và Võ Ngọc Thanh (2011). Ảnh hưởng của cypermethrin lên tỷ lệ sống, đớp khí trời và sinh trưởng cá rô đồng (Anabas testudineus)”, Tạp chí khoa học, Trường ĐH Cần Thơ. (2011: 19b 197-208). ISSN: 1859-2333.

11. Trần sỹ Nam, Nguyễn Văn Công, Phạm Quốc Nguyên (2012). “Ảnh hưởng của alpha-cypermethrin lên enzyme cholinesterase và sinh trưởng cá rô đồng (Anabas testudineus)”, Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. Số 23a năm 2012. ISSN: 1859-2333.

12. Lê Diễm Kiều, Nguyễn Thị Anh Đào, Lê Quang Thuận, Huỳnh Như Ý, Phạm Quốc Nguyên, Hans Brix, Ngô Thụy Diễm Trang (2017), “Ảnh hưởng dạng đạm vô cơ lên khả năng sinh trưởng và xử lý đạm của cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu.

13. Lê Diễm Kiều, Nguyễn Văn Na, Nguyễn Thị Trúc Linh, Phạm Quốc Nguyên, Hans Brix và Ngô Thụy Diễm Trang (2017). Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và khả năng hấp thu đạm lân của cỏ mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2017)(1): 13-21. 

14. Lê Diễm Kiều, Hồ Thanh Paul, Nguyễn Xuân Lộc, Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Văn Công và Ngô Thụy Diễm Trang (2017), “Khả năng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh cá tra (Pangasianodon hypophthamus của cỏ mồm mỡ hymenachne acutigluma trong hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt có sục khí”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 23 kỳ 1.

15. Kieu L. D., N. V. Dao,  P. Q. Nguyen and N. T.h Giao, (2018), “Effects of nitrogen and phosphorus on growth of Hymenachne acutigluma and uptake of nitrogen and phosphorus containing wastewater form catfish (Pangasianodon hypophthalmus) pond”, Imperial Journal of Interdisciplinary Research. 4 (1): 74-81.

16. Lê Diễm Kiều, Trần Tấn Đạt, Nguyễn Xuân Lộc, Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Văn Công và Ngô Thụy Diễm Trang (2018), “Khả năng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh cá Tra (Pangasianodon hypophthamus) của hệ thống đất ngập nước kiến tạo dòng chảy mặt liên tục kết hợp với cỏ Mồm mỡ (Hymenachne acutigluma)”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 5: 103-110.

17. Le Diem Kieu, Pham Quoc Nguyen, Tran Thi Tuoi, Ngo Thuy Diem Trang (2018), “Effects of phosphorus in the wastewater from intensive catfish farming ponds on the growth and phosphorus uptake of Hymenachne acutigluma (Stued.)”, Tap chi sinh hoc - Cademia journal of biology. Vol 40, No 4 (2018)

18. Lê Diễm Kiều, Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Văn Công, Ngô Thụy Diễm Trang, (2019). Tải lượng đạm, lân của ao nuôi thâm canh cá tra   (Pangasianodon hypophthalmus) ở vùng nuôi ven sông chính và kênh nội đồng khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3+4/2019.

19. Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Khuê, Huỳnh Thị Giàu, Nguyễn Đăng Khoa, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Thanh Giao, Trần Sỹ Nam, Phạm Quốc Nguyên và Mitsunori Tarao (2019) Độc cấp tính và ảnh hưởng của Marshal 200SC lên hoạt tính cholinesterase và sinh trưởng cá rô phi (Oreochoromis Niloticus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2019)(1): 135-141.

20. Le Diem Kieu, Pham Quoc Nguyen, Hans Brix, Ngo Thuy Diem Trang, 2020. Phytoremediation Potential of Hymenachne acutigluma in Removal of Nitrogen and Phosphorus from Catfish Pond Water. J. Environ. Treat. Tech. 8(1): 448-454.

21. Nguyễn Văn Công, Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Thị Thùy, Phạm Văn Tươi, Phạm Quốc Nguyên (2020). Biến động chất lượng nước mặt trên sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Khoa học công nghệ kỳ 2 6/2020: 97-105.

22. Le Diem Kieu, Pham Quoc Nguyen, Ha Danh Duc, 2021. Treatment of wastewater from intensive striped catfish farming using Hymenachne acutigluma in batch surface-constructed wetland. Environment Protection Engineering. 1 (47): 29-40.
23. Nguyễn Văn Công, Đinh Thị Kim, Nguyễn Thị Hãi Yến, Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Diễm Kiều. 2021. Ủ phân từ bèo tai tượng (Pistia stratiotes L.) và thử nghiệm trồng rau muống (Ipomoea aquatic). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 22: 42-50.
24. Lê Diễm Kiều, Trần Thị Thùy Trang, Đặng Phương thủy, Phạm Quốc Nguyên. 2022. Nghiên cứu chất lượng, tải lượng đạm và lân của nước thải ao nuôi ếch Thái Lan (Rana tigerina) thương phẩm ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Môi trường và chăn nuôi. 47-54.
25. Lê Diễm Kiều, Nguyễn Thị Diễm My, Trịnh Ngọc Tuyết Phương, Phạm Quốc Nguyên. 2023. Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nuôi ếch Thái Lan (Rana rugulosa) bằng bèo tai tượng (Pistla stratiotes L.). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 21(4): 433-445.
26. Lê Diễm Kiều và Phạm Quốc Nguyên. 2023. Nghiên cứu chất lượng nước và tải lượng đạm, lân trong nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) thâm canh ở huyện cao lãnh tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(CĐ Môi trường & Biến đổi khí hậu), 72-79. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.108
27. Lê Diễm Kiều và Phạm Quốc Nguyên. 2023. Nghiên cứu chất lượng nước và tải lượng đạm và lân của ao nuôi thâm canh cá lóc đầu nhím (Channa sp.) ở huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(CĐ Môi trường & Biến đổi khí hậu), 65-71. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.107.
28. Phạm Quốc Nguyên, Trần Nguyễn Thanh Trúc và Nguyễn Văn Công. (2023). Độc cấp tính và ảnh hưởng của Excel Basa 50EC đến enzym cholinesterase và hô hấp của cá mè vinh (Barbonymus gonionotus) cỡ giống. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ59(CĐ Môi trường & Biến đổi khí hậu), 152-159. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.117
29. Phạm Quốc Nguyên, Trần Thị Minh Thư và Nguyễn Văn Công (2023). Độc cấp tính và ảnh hưởng của cartap (Padan 95sp) đến enzym cholinesterase và hô hấp của cá chép (Cyprinus carpio) cỡ giống. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(CĐ Môi trường & Biến đổi khí hậu), 145-151. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.116
30. Lê Diễm Kiều, Nguyễn Thanh Lâm, Lương Hoàng Thái, Phạm Quốc Nguyên. 2023. Nghiên cứu tác động của người dân xung quanh khu bảo tồn đất ngập nước láng sen đến loài le nâu (Dendrocygna javanica). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9, 86-92.
31. Le Diem Kieu, Dang Thi Anh Thu, and Pham Quoc Nguyen. 2023. Production techniques and environmental management in frog farming in Dong Thap province. Dong Thap University Journal of Science, Vol. 12, No. 5, 2023, 71-77.
Nhân sự Khoa NNTN & MT