Tin từ Trường

img
admin | Tuesday, 31/03/2020 | 18:04
Thông báo về việc triển khai hoạt động học tập và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên không chuyên

img
admin | Tuesday, 31/03/2020 | 18:04
Tập huấn phương pháp giảng dạy IELTS cho giảng viên và giáo viên tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp

img
admin | Tuesday, 31/03/2020 | 18:04
Quyết định 2845/QĐ-ĐHĐT: Ban hành Quy định hoạt động học và thi theo chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp

img
admin | Tuesday, 31/03/2020 | 18:03
Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch 2020