Liên Hệ

Thông tin của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Nhà A7, Trường ĐH Đồng Tháp, 783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, TP. Cao Lãnh

(0277) 3881624

tnmtdhdt@googlegroups.com

image address faculty