Ngành Khoa học môi trường - Trường Đại học Đồng Tháp

21/02/2022
10.19 AM
Đại học Đồng Tháp
51

Video: https://www.youtube.com/watch?v=x14GPsnjuuw

Giới thiệu Ngành Khoa học môi trường thuộc Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp
Việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Chuyên viên quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cảnh sát môi trường; quan trắc và kiểm nghiệm;

- Kỹ sư vận hành xử lý nước thải, nước cấp, chất thải cho doanh nghiệp, bệnh viện;

- Chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực môi trường;

- Chuyên viên an toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE), ISO tại công ty và doanh nghiệp.

- Giảng dạy các Viện, Trường.

Tin tức liên quan