Ngành Nuôi trồng thuỷ sản - Trường Đại học Đồng Tháp

21/02/2022
10.16 AM
Đại học Đồng Tháp
80

Video: https://www.youtube.com/watch?v=gqtDXlbPyEg&t=2s

Ngành Nuôi trồng thuỷ sản thuộc Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp.
Việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Sản xuất giống và nuôi các đối tượng thủy sản;
- Quản lý vùng nuôi thủy sản;
- Tư vấn kỹ thuật cho cơ sở sản xuất và kinh doanh thủy sản;
- Tổ chức kinh doanh (thương mại) về thủy sản;
- Kiểm định chất lượng vê thủy sản;
- Quản lý và tổ chức sản xuất các mặt hàng thủy sản;
- Nghiên cứu khoa học về thủy sản.


Cơ quan tuyển dụng:
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; sở Khoa học và công nghệ;
- Chi cục quản lý về thủy sản; - Phòng Nông nghiệp huyện;
- Các Trung tâm sản xuất và dịch vụ thủy sản;
- Các hiệp hội nghề nghiệp thủy sản;
- Các cơ quan nghiên cứu về thủy sản;
- Các Trường cao đẳng, đại học;
- Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh về thủy sản (thức ăn, thuốc, hóa chất, giống);
- Công ty chế biến thủy sản; - Các Tạp chí; Báo đài chuyên ngành thủy sản.
Tin tức liên quan