Giới thiệu bộ môn Khoa học Môi Trường

06/09/2021
08.10 AM
Đại học Đồng Tháp
119

I. GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN

Bộ môn Khoa học Môi trường được thành lập từ năm 2006, hiện nay trực thuộc Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường. Chức năng chính của Bộ môn là tham gia quản lý, giảng dạy, đào tạo sinh viên ngành Khoa học Môi trường, trình độ đại học. 

Về nhân sự, hiện tại Bộ môn Khoa học môi trường có tổng cộng 07 viên chức, giảng viên đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn trong nhiều lĩnh vực về môi trường. Về trình độ giảng viên tham gia giảng dạy, Bộ môn hiện có 1 phó giáo sư tham gia giảng dạy; 4 tiến sĩ, 4 thạc sĩ. Bên cạnh đó còn có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia thuộc lĩnh vực môi trường trong và ngoài trường, 100% cán bộ giảng dạy đều có trình độ sau đại học.

Về cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn bao gồm Phòng thí nghiệm Vi sinh vật, Phòng thí nghiệm Phân tích môi trường, Phòng thí nghiệm Sinh học, Phòng thí nghiệm Hóa học. Đồng thời Khoa và Bộ môn còn liên kết với các cơ quan ban ngành, công ty tư vấn môi trường, cơ sở sản xuất kinh doanh có thực hiện công tác quản lý môi trường trong và ngoài tỉnh để hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu.

II. GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

2.1 Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học môi trường nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng về môi trường, bảo vệ môi trường và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên, khi ra trường đáp ứng được nhu cầu xã hội.
2.2. Giới thiệu chung về ngành đào tạo

Ngành Khoa học Môi trường đào tạo Kỹ sư Khoa học môi trường có khả năng thực hiện và nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên được học tập và nghiên cứu về các mối quan hệ giữa môi trường tự nhiên và con người, các hệ sinh thái; các nguồn tài nguyên thiên nhiên; các vấn đề về ô nhiễm và biện pháp kiểm soát ô nhiễm; biến đổi khí hậu và thích ứng.

2.3. Vị trí việc làm

- Kỹ sư tổ chức, tham gia quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước cấp sinh hoạt;

- Chuyên viên phân tích các thông số chất lượng môi trường tại các trung tâm kiểm nghiệm môi trường;

- Chuyên viên quản lý nhà nước về môi trường, thanh tra môi trường, cảnh sát môi trường, quan trắc môi trường;

- Chuyên viên chuyên trách lĩnh vực An toàn lao động - Sức khỏe - Môi trường (HSE);

- Chuyên viên tư vấn, thẩm định và lập kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Tự tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm xử lý môi trường, sản phẩm thân thiện môi trường, dịch vụ môi trường;

- Giảng dạy Viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng hoặc học lên trình độ cao hơn.

2.4. Nơi làm việc

- Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, xử lý nước thải, các công ty, doanh nghiệp trong nước và liên doanh nước ngoài;

- Các công ty cấp thoát nước, công ty xử lý chất thải, công ty tư vấn bảo vệ môi trường, công ty môi trường đô thị;

-  Các doanh nghiệp có nhu cầu về nhân lực có kiến thức về kỹ thuật và quản lý môi trường để tham gia vào quá trình kinh doanh, sản xuất hoặc quản lý, kiểm soát ô nhiễm, an toàn lao động cho doanh nghiệp;

- Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm Quan trắc Môi trường, Văn phòng Biến đổi Khí hậu; ủy ban nhân dân các cấp; 

- Các khu bảo tồn, Khu dự trữ sinh quyển, Vườn quốc gia;

- Các trường, viện, và trung tâm có giảng dạy và nghiên cứu liên quan đến tài nguyên và môi trường;

- Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

http://tuyensinh.dthu.edu.vn/ViewNganh.aspx?id=7440301

Tin tức liên quan