img

Đào tạo chuyên nghiệp

Giảng viên tận tâm

Cơ sở hạ tầng tốt

Giới thiệu

Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường được chính thức thành lập theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐT, ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Trường, Trường Đại học Đồng Tháp về việc cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp, giai đoạn 2020 – 2023. Theo đó, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường là đơn vị được chia tách và đổi tên từ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ trước đây. Hiện tại, Khoa đang quản lý 04 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học là: Khoa học Môi trường, Quản lý Đất đai, Nuôi trồng Thủy sản và Nông học.

Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ: Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường có 4 Bộ môn với tổng cộng 23 viên chức, giảng viên cơ hữu:

  • Bộ môn Khoa học Môi trường: có 05 giảng viên, trong đó có 04 Tiến sĩ và 01 Thạc sĩ;
  • Bộ môn Quản lý Đất đai: có 07 giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ và 06 Thạc sĩ (03 người đang học nghiên cứu sinh);
  • Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản: có 05 giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ và 04 Thạc sĩ (02 người đang học nghiên cứu sinh).
  • Bộ môn Nông học: hiện tại có 03 giảng viên (sẽ điều chuyển, tuyển dụng thêm), trong đó có 02 Tiến sĩ và 01 Thạc sĩ.

Về cơ sở vật chất, Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường hiện đang quản lý và sử dụng Phòng Đo đạc bản đồ và Khoa học đất, Phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu về Môi trường đất, nước, không khí; Vi sinh; Thủy sản. Hiện tại, đang xây dựng đề án chuẩn bị thành lập Trại thực nghiệm Nông học.

Về nghiên cứu khoa học, hàng năm, cán bộ - giảng viên Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường đã thực hiện và công bố nhiều công trình khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, Tỉnh, chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Về quy mô đào tạo, quy mô tuyển sinh các được duy trì và giữ ổn định với các lớp sinh viên hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học đào tạo tại Trường và tại các địa phương: Vĩnh Long, TP. Cần Thơ và Tây Ninh.

 

6

NGÀNH ĐÀO TẠO

34

GIẢNG VIÊN

300

SINH VIÊN

12300

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Thật sự biết ơn các thế hệ thầy cô đang ngày đêm dạy dỗ để cung cấp cho xã hội các kỹ sư: Năng lực tốt – Cần mẫn làm việc – Đam mê sáng tạo, đây là những tố chất quan trọng nhất của những người muốn sáng tạo và thay đổi thế giới.

img

Hồ Ngọc Tư Duy

THÔNG TIN CHUNG

Thông tin - Thông báo

Xem thêm

Tuyển dụng - Việc làm

Xem thêm

Đoàn thanh niên

Xem thêm

Tin từ Khoa

Xem thêm

Tin từ Trường

Xem thêm

Tin tức Chuyên ngành

Xem thêm

Video

Đại học Đồng Tháp - Mái trường tôi yêu - Võ Xuân Hùng

Hướng dẫn tân sinh viên

Kỷ niệm 15 năm thành lập trường

Hợp Tác